นโยบายการคืนสินค้า

การรับประกันสินค้า และคืนสินค้า การจัดส่งของเราทำการจัดส่ง ดำเนินการด้วยมาตราฐานระดับสูง ตั้งแต่การตรวจสอบสินค้าก่อนแพ็ก การบรรจุหีบห่อของสินค้า ตลอดจนถึงการจัดการขนส่ง จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ส่งถึงมือท่านเป็นสินค้าที่ดีตรงตามมาตราฐาน หากเกิตจากเหตุสุดวิสัยจากทางเราเช่น กรณีรายการสินค้าที่จัดส่งไม่ถูกต้อง(โดยสินค้าต้องอยู่ในลักษณะยังไม่ได้ทำการเปิดเท่านั้น) โปรดติดต่อเราในการเปลี่ยนสินค้า ทางโทรศัพท์ 02 136 8590 หรืออีเมล์  sales@thebevman.com  ภายใน 3 นับจากวันรับสินค้า มิฉะนั้นจะถือว่ารับสินค้าถูกต้อง กรณีสินค้าที่ได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง เช่น ขวดแตกร้าว เป็นต้น โดยที่ท่านยังไม่ได้เซ็นต์รับสินค้า ท่านสามารถเปลี่ยนคืนสินค้ากับเจ้าหน้าที่ที่จัดส่งได้ทันที ท่านสามารถคืนสินค้ากับเจ้าหน้าที่ที่จัดส่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำสินค้ามาเปลี่ยนคืนได้ทันที ในกรณีที่ท่านได้เซ็นต์รับสินค้าแล้วคือว่าท่านได้ตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดแล้ว และไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าหรือเปลี่ยนเป็นเงินคืนได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนการสั่งซื้อสินค้าของท่าน และกรุณาเก็บสำเนาของเอกสารการสั่งซื้อและข้อตกลงไว้กับตัวท่าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการสั่งซื้อจาก www.thebevman.com กรณีที่ท่านกดยืนยันการสั่งซื้อแล้วนั้น ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้

การชำระเงินค่าสินค้า ต้องชำระสินค้าผ่าน 2 ช่องทางนี้เท่านั้น คือ 1. โอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางธนาคาร 2. ชำระผ่านบัตรเครคิต ผ่าน Omise ทางเราไม่มีนโยบายรับชำระด้วยเงินสดในขณะนี้

คำอธิบายสินค้า เปลี่ยนแปลงราคา โปรดตรวจสอบราคาผ่านทางเว็บไซต์ หรือทาง Call center โทร. 02 136 8590 

ข้อผูกพันการซื้อขาย ใบการสั่งซื้อของท่านถือเป็นใบเสนอซื้อ-ขายจากทางเรา จะไม่มีสัญญาใดๆ จนกว่าเรายอมรับคำสั่งซื้อของท่านอย่างเป็นทางการผ่านทางอีเมล์ เมื่อคำสั่งซื้อได้รับการยอมรับก่อให้เกิดสัญญาระหว่างท่านกับทางบริษัทว่าจะจัดส่งสินค้าตามจำนวนที่ระบุ ภายในวันและเวลาที่กำหนด เมื่อสินค้าถูกจัดส่งไปยังปลายทางที่ท่านระบุ ท่านอาจจะถูกเรียกเก็บชำระค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าตามข้อตกลงเมื่อการชำระสินค้าครบตามจำนวนถือเป็นที่สิ้นสุดข้อสัญญา หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการสั่งซื้อ หรือการทำสัญญาสั่งซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบสั่งซื้อนั้นๆ หรือปฏิเสธโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจัดส่งล่าช้า ในกรณีที่การจัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด อันเนื่องมากจากสาเหตุใดก็ตาม ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบ และระบุเวลาการส่งสินค้าครั้งต่อไปให้อีกครั้งนึง โดยท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆเพิ่มเติมได้

ค่าจัดส่ง กรณีสั่งไวน์ไม่ถึง 2,500 บาท ต่อการสั่งซื้อ ค่าจัดส่งครั้งละ 150 บาท (ยกเว้นส่งด่วน) และกรณีสั่งไวน์มากกว่า 2,500 บาท ต่อการสั่งซื้อ ฟรีค่าจัดส่ง

การจัดส่งสินค้าอีกครั้ง กรณีไม่มีผู้รับสินค้าในการจัดส่งครั้งแรก กรณีที่ท่านได้ทำการยืนยันและนัดหมายการรับสินค้าจากเจ้าหน้าที่แล้ว แต่เมื่อเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าไปถึงที่หมายแล้วแต่ไม่มีผู้รับสินค้า จะต้องเสียค่าจัดส่งครั้งถัดไป 500 บาท
ผู้รับสินค้าอายุต่ำกว่า 20ปี ขอสงวนสิทธิ์การส่งมอบสินค้าให้กับผู้อายุต่ำกว่า 20ปี และในกรณีที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่มาส่งซ้ำอีกครั้งเมื่อมีผู้รับสินค้าที่อายุมากกว่า 20ปี ต้องเสียค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อครั้ง

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


การเก็บรวบรวมข้อมูล The BevMan Wine & Spirits Delivery จะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งคุณมอบให้แก่เราในระหว่างที่ใช้บริการเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล์ และอื่นๆ ข้อมูลที่คุณให้กับเรานั้นใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการ และข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการเท่านั้น นอกเสียจากว่าคุณจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นใด ตัวอย่างเช่น การเพิ่มชื่อของคุณไว้ในรายชื่อเพื่อส่งข่าวสารทางอีเมล์ของเรา

เทคโนโลยีจดจำข้อมูล (คุกกี้) เว็บไซต์ของเราอาจใช้ คุกกี้ และ เทคโนโลยีจดจำข้อมูลมาใช้ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการที่เรานำเสนอ คุกกี้ และ เทคโนโลยีการจดจำข้อมูลนั้นใช้เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล อาทิเช่น ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้งานและระบบปฏิบัติการ การนับจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ และ ทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนในการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเรา นอกเหนือจากนี้ คุกกี้ ยังสามารถช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถ "ปรับเปลี่ยน" ตนเองให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้ด้วย การจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้เอาไว้ ทว่า คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีการจดจำข้อมูลใดๆ จะมิได้มีการใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ แต่อย่างไรก็ตาม หากก่อนหน้านี้คุณเคยกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณเอาไว้แล้ว คุกกี้ อาจจะจดจำข้อมูลเหล่านั้นเอาไว้และอาจมีการแบ่งปันผลรวมทั้งหมดของ คุกกี้ และ เทคโนโลยีจดจำข้อมูล กับบุคคลที่สามได้

การเปิดเผยข้อมูล The BevMan Wine & Spirits Delivery  อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หรือกับบริษัทอื่นใดที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเราในการสอบสวน ป้องกัน หรือเพื่อการดำเนินการใดๆ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยเราอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกรณีต่อไปนี้
(1) เมื่อมีการอนุญาตและร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือ
(2) เมื่อมีความพยายามจะต่อต้าน หรือ ป้องกัน การฉ้อโกง หลอกลวง หรือ การดำเนินการสั่งซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต อันมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น หรือ
(3) เมื่อมีการสืบสวนสอบสวนการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีการนำไปให้บริษัทอื่นใดใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

ความปลอดภัยของข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราทำการเก็บรักษาไว้นั้นมีการเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย มีก็แต่เพียงพนักงานในบริษัทของเราที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนของเรา หรือ ผู้รับจ้างของเรา (ผู้ซึ่งตกลงแล้วว่าจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ อีเมล์และจดหมายข่าวทุกฉบับจากเว็บไซต์ของเราจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะยกเลิกการรับข่าวสารในอนาคตได้

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณมีข้อสงสัย คำถาม ข้อสงสัย หรือ ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ sales@thebevman.com